IN BALLET CLASS

Vitajte na hodine baletu!


RUŽINOV

AIRCRAFT SPORT HOUSE

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK SOBOTA

DÚBRAVKA

CITY DANCE

PIATOK

TEŠÍME SA NA VÁS!

Naša ponuka

Ballet Class - Pre všetkých


Hodiny baletu pre všetkých, ktorí si chcú splniť svoj sen a nazrieť do tajov baletného umenia. Naučíme správne držanie tela, koordináciu, ladné pohyby rúk. Získate silu a pružnosť svalov.       Zoznámite sa s abecedou Klasického tanca.


  • 1.  Skupina A - začiatočníci
  • 2. Skupina B - pokročilí

Ballet Class - Pre deti

Hodiny tanečno-pohybovej prípravky, baletnej gymnastiky, rytmiky. Naučíme správne držanie tela, rozvíjame hudobné cítenie a rytmus. Deti sú zaradené do skupín podľa veku:
1. skupina: Motýle
   vek detí: 3-4 roky
   periodicita: 1x do týždňa
   obsah: Formou hry a rozprávky uvedieme najmenších do sveta    tanca.
2. skupina: Snehové vločky
    vek detí: 5-7 rokov
    periodicita: 2x do týždňa
    obsah: Deti zoznámime so základmi baletnej gymnastiky,             rytmiky. Tancujeme, hráme sa a učíme sa vnímať hudbu.
3. skupina: Víly
    vek detí: 7-10rokov
    periodicita: 2x do týždňa
    obsah: Baletnú gymnastiku zdokonaľujeme, osvojujeme si           základné baletné pohyby. Tancujeme na prekrásnu hudbu.
4. skupina: Labute
    vek detí: 10-15 rokov
    periodicita: 2x do týždňa
    obsah: V najstaršej detskej skupine baletná gymnastika už           dostatočne pripravila organizmus na zvládnutie základných         prvkov Klasického tanca. Učíme sa jednoduché choreografie.
    Vo veku od 12 rokov môžu deti pokračovať na niektorej                         profesionálnej škole na Slovensku, v Čechách, 

    v Maďarsku, v Rakúsku.

    Pre záujemcov, ktorým balet a tanec zostane záľubou, máme       pripravené hodiny baletu z našej ďalšej ponuky.
Ballet Class - Pre profesionálov

Ponúkame hodiny Klasického tanca pre absolventov umeleckých škôl. Cieľovou skupinou sú aj športovci / napr. krasokorčuliari, gymnasti, akvabely /.  

1.  Klasický tanec Basic

Hodiny určené pre všetkých, ktorí dlhšiu dobu necvičili. Obsahuje baletnú gymnastiku, exercice à la barre, exercice au milieu, adagio, allegro, port de bras.

2. Klasický tanec Professional

Hodiny pripravené formou divadelného tréningu pre aktívnych tanečníkov a športovcov, ktorí ku svojej profesii potrebujú Klasický tanec.  

Baletná gymnastika

Hodiny baletnej gymnastiky je súbor cvičení, ktoré pomáhajú k správnemu držaniu tela, schopnosti napnúť, ale aj uvoľniť svaly. Ide o cviky, ktoré pravidelne používajú tanečníci v detskom baletnom štúdiu, na konzervatóriu, v divadle pred každým vystúpením. Vďaka baletnej gymnastike nadobudnete eleganciu pohybov, súčasne vám hudobný sprievod ponúkne relax od všedných starostí. Naše hodiny baletnej gymnastiky sú určené športovcom a tanečníkom, ktorým balet môže pomôcť k lepšiemu výkonu v ich hlavnej činnosti.