IN BALLET CLASS

Vitajte na hodine Baletu!

Informácie

            1. Ako prebieha vyučovanie?

 • Vyučovanie v štúdiu " IN BALLET CLASS" prebieha v skupinách.
 • Dĺžka hodiny = 60 min.
 • Ponúkame tiež individuálne hodiny. Na základe osobného pohovoru vám zostavíme cvičebný program na mieru.
 • Záujemcov prijímame počas celého roka.
 • 2. Aká je cena kurzu?
 • Cena za jednu skupinovú hodinu = 10,- EUR/hod

 • *číslo účtu: SK3502000000003686951954 
 • Uhradením faktúry v termíne nám umožníte zabezpečiť priestory.
 • Cena za individuálne hodiny podľa dohovoru.
 • 3. Ako sa obliecť na hodinu?
 • Odporúčame priliehavý elastický odev, aby vám nebránil v pohybe (legíny, top, tričko)
 • Iná možnosť: baletný dres, trikot (baletné pančušky), suknička
 • Obuv: najlepšie baletné cvičky (piškóty)

.            4. Čestné prehlásenie účastníka kurzu

 • Prehlasujem, že som bol oboznámený o právach a povinnostiach účastníka kurzu, prevádzkových, bezpečnostných a hygienických pravidlách organizátora kurzu. Tiež prehlasujem, že zo zdravotného hľadiska nie som si vedomý žiadnych prekážok, ktoré by mi bránili absolvovať kurz.

made by global media business

https://globalmediabusiness.com/ 

PRE RODIČOV

 • 1. Vyučovanie prebieha počas celého školského roka, s výnimkou prázdnin.
 • 2. Dĺžka hodiny = 60 minút.
 • 3. Hodiny začínajú presne, preto je dobré prísť skôr, cca    10 - 15 min. pred začiatkom hodiny.
 • 4. Na hodine baletu je za deti zodpovedný učiteľ. Mimo baletnej sály rodič.
 • 5. Na baletnú sálu vstupujú deti v predpísanom oblečení, ktoré im bude zhotovené na objednávku.
 • Dievčatá - baletný dres, trikot (pančušky), cvičky (piškóty), suknička
 • Chlapci - priliehavé tričko, nohavice (legíny pre chlapcov), cvičky (piškóty)
 • Oblečenie nie je v cene kurzu.
 • 6. Deti sú povinné rešpektovať pravidlá a pokyny pedagóga.
 • 7. Prihlásením dieťaťa rodič prehlasuje, že z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa si nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by bránili jeho synovi/dcére absolvovať kurz baletu.
 • 8. Súhlasím - Nesúhlasím (označte jednu z možností) so zhotovovaním fotografií a video záznamov svojho syna/dcéry na propagačné účely baletného štúdia " IN BALLET CLASS". Štúdio rešpektuje vaše rozhodnutie.
 • 9. Prehlasujem, že som bol oboznámený o právach a povinnostiach účastníka kurzu, prevádzkových, bezpečnostných a hygienických pravidlách organizátora kurzu.
 • 10. Cena = 10,- EUR/hod.

 • *číslo účtu: SK3502000000003686951954
 • Uhradením faktúry v termíne umožňujete zabezpečiť priestory.

Pred začatím kurzu rodič podpisuje dohovor, že bol oboznámený s podmienkami a pravidlami štúdia.

Prijímame deti počas celého roka.